Neurochirurgická klinika, FN Nové Zámky

Neurochirurgické oddelenie vzniklo v roku 1993. Pri jeho zrode stál doc. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., dovtedy primár Neurochirurgickej kliniky v Bratislave. Od začiatku neurochirurgie v Nových Zámkoch bola zabezpečená v regióne juhozápadného Slovenska 24-hodinová špecializovaná neurochirurgická starostlivosť. To bola kľúčová devíza, ktorou sme ponúkali pomocnú ruku našim kolegom neurológom, traumatológom a anesteziológom v tomto regióne, pri zabezpečení adekvátnej neurochirurgickej starostlivosti hlavne u pacientov s úrazmi hlavy, krvácaním do mozgu a nádormi mozgu.

Od roku 1993 prešlo neurochirurgické pracovisko v Nových Zámkoch vývojovými etapami, keď najskôr sa venovalo hlavne problematike urgentných stavov, hlavne ťažkých úrazov hlavy. Neskôr od roku 2000 sa kolektív venuje rozvíjajúcej sa problematike spinálnej chirurgie. Dnes pracovisko v tejto oblasti zastáva popredné miesto v Slovenskej republike. Technické a technologické vybavenie pracoviska, ako aj personálne skúsenosti nám umožňujú realizovať všetky v súčasnosti používané postupy a prístupy ku všetkým segmentom chrbtice, s možnosťou ich ošetrenia, či už sa jedná o nádorové, degeneratívne, zápalové ochorenie alebo úraz.
Okrem toho technologické vybavenie vybavenie pracoviska umožňuje realizovať všetky neurochirurgické operačné výkony pri diagnózach ako sú: nádory mozgu a miechy, krvácania do mozgu, arteriovenózne malfgormácie a aneuryzmy, zápalové ochorenia mozgu a miechy, liečba hydrocefalu, neuromodulačná liečba spasticity a pod.
Na 2 operačných sálach sú k dispozícii operačné mikroskopy, endoskop, exoskop, navigačné zariadenia, ultrazvuková odsávačka, zaradenie na peroperačný neuromonitoring, röntgenové zariadenia, vŕtacie systémy  a pod.
Ročne je na Neurochirurgickej klinike na 35 lôžkach realizovaných cca 1 400 operačných výkonov. Klinika má k dispozícii vlastnú Jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami a 4 lôžkami intermediárnej starostlivosti. Na pracovisku pracuje 7 lekárov, z toho 6 so atestáciou z neurochirurgie a 30 zdravotníckych pracovníkov (zdravotných sestier, sanitárov).

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prednosta kliniky
MUDr. Peter Harangozó, zástupca prednostu kliniky
MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.
MUDr. Martin Melíšek
MUDr. Ján Vanko
MUDr. Evgenij Theroskin
MUDr. Tomáš Matuška

Kontakt:

Neurochirurgická klinika
Fakultná nemocnica
Slovenská 11A
Nové Zámky 934 04
E-mail: neurochirurgia@nspnz.sk

Tel.:
sekretariát
035 691 2315
oddelenie  035 691 2821
JIS-ka 035 691 2517
ambulancia 035 691 2274
lekári 035 691 2611, 2591, 2352


Skills

, , ,

Posted on

27th February 2017

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield