Medzinárodné vedecko-výskumné aktivity Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB v rokoch 2017 a 2018.

A/ Pozvané prednášky na významných medzinárodných podujatiach Šteňo J.: Microsurgery of Tuberculum sellae Meningiomas. The nuances of operative techniques and the outcome – v rámci panelu: Open vs Endoscopic Approaches to the Anterior Skull Base. AANS 2017. Neurosurgery: A world of innovation, April 22-26, 2017, Los Angeles, USA. Šteno A.: Navigated 3D- ultrasoun during cranial neurosurgical procedures: […]

Viac