Nádory:
C 71 – Zhubný nádor mozgu
C 79 – Metastáza zhubného nádoru do mozgu,miechy,stavcov
C 70 – Zhubný nádor mozgových obalov
D 43 – Nádor mozgu a CNS neznámeho správania
D 44 – Nádor endokrinný / hypofýzy / neurčitého správania
C 41 – Zhubný nádor kosti / kalvy /
C 72 – Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí CNS

D 32 – Nezhubný nádor mozgových obalov / meningeóm /
D 16 – Nezhubný nádor kosti / osteóm /
D 17 – Lipóm
D 33 – Nezhubný nádor mozgu / kranyofaryngeom,neurinózy /
D 32 – Nezhubný nádor endokrin. žliaz / adenóm hypofýzy /
D 48 – Iné nešpecifické nádory CNS a obalov

Úrazy:
S 06 – Vnútrolebečné poranenie / subdurál,epidurál,kontúzia /
S 02 – Zlomeniny kalvy a lebečnej spodiny ,tvárových kostí
S 09 – Ostatné poranenia hlavy a intrakránia / strelné poranenia /
S 04 – Poranenia hlavových nervov
S 01 – Povrchné poranenia skalpu a hlavy
S 12 – Fraktúry C – chrbtice
S 14 – Poranenia C – miechy
S 24 – Poranenia Th – chrbtice a miechy
S 34 – Poranenia LS – chrbtice
S 44 – Poranenia nervov pleca a ramena
S 54 – Poranenia nervov predlaktia
S 64 – Poranenia nervov ruky
S 74 – Poranenia nervov bedra a stehna
S 84 – Poranenia nervov predkolenia
S 94 – Poranenia nervov členku a nohy
T 79 – Polytrama , šok , komplikácie akútnych poranení
T 90 – Neskoré následky poranenia hlavy / chronický subdurál /

Cievy:
I 72 – Mozgová aneuryzma
I 60 – Subarachnoidálne krvácanie
I 67 – Iné cievne ochorenia mozgu / arteriovenózne malformácie /
I 63 – Ictus / krvácanie do mozgu /
I 64 – Iné intraparenchýmové neutraumatické krvácanie do mozgu
I 65 – Stenóza a oklúzia precerebrálnych ciev- karotíd a vertebral.
I 66 – Stenózy a oklúzie mozgových tepien
I 69 – Neskoré následky cievnych ochorení mozgu

Infekcie:
G 06 – Absces alebo zápalový pseudotumor mozgu a miechy
G 03 – Meningitída nejasnej etiologie
G 04 – Zápaly CNS nejasnej etiologie
G 37 – Demyelinizačné ochorenia CNS nejasnej etiologie
G 96 – Iné poruchy CNS všeobecne

Klasifikácia diagnóz – Neurochirurgia

Degeneratívne ochorenia:
M 51 – Choroby medzistavcových platničiek / hernie /
M 50 – Choroby krčných medzistavcových platničiek
M 42 – Osteochondroza chrbtice
M 48 – Iné spondylopatie / ochorenia platničiek /
M 54 – Bolesti chrbta / dorsalgie /
G 50 – Neuralgia n. V / trigeminus /
G 51 – Neuralgia n . VII / facialis /
G 56 – Mononeuropatie – sy karpálneho tunela a Panasova paréza
G 54 – Kompresie koreňov a spletí
G 44 – Cefalea nejasnej etiologie
G 64 – Iné ochorenia periferných nervov
G 91 – Hydrocefalus nejasnej etiologie dospelých
G 93 – Iné ochorenia mozgu
G 94 – Iné ochorenia miechy

Detské neurochirurgické ochorenia
Q 03 – Kongenitálny hydrocefalus
Q 01 – Encefalokéla
Q 06 – Iné vrodené chyby miechy / meningokély /
Q 02 – Mikrocefália
Q 04 – Iné vrodené chyby mozgu / agenézy corp.callosum /
Q 05 – Spina bifida
Q 07 – Iné vrodené chyby CNS
P 11 – Perinatálne poranenia CNS – chron. subdural.

Príčiny úmrtí
G 93 – Mors centralis , malígny edém mozgu , mozgová smrť
I 50 – Kardiálne zlyhanie
J 96 – Respiračné zlyhanie
I 26 – Embolia do pľúc
I 21 – Akútny infarkt myokardu
J 18 – Bronchopneumonia
E 90 – Metabolický rozvrat
T 07 – Polytrauma
R 95 – Sy náhlej smrti dojčaťa
R 99 – Iné príčiny úmrtia
AANS-CNS KLASIFIKÁCIA NÁDOROV MOZGU (2001)

 1. Primárne nádory mozgu:
 1. Gliómy
 • najnižší stupeň malignity: x pilocytátny astrocytóm
  • subependymálny veľkobunkový astrocytóm
  • protoplazmatický astrocytóm
  • ganglioglióm
  • xantomatózny astrocytóm
  • subependymóm
  • nižší stupeň malignity: x fibrilárny (gemistocytérny,protoplazmatický) astrocytóm
   • Ependymóm
   • Oligodendroglióm
   • Oligoastrocytóm
   • Glióm optického nervu
  • vyšší stupeň malignity: x Anaplastický astrocytóm
   • anaplastický oligodendroglióm
   • anaplastický oligoastrocytóm
  • najvyšší stupeň malignity: x glioblastoma multiforme
   • gliosarkóm
   • gliomatóza mozgu
 1. Meningeómy :
 • benígne ( WHO I)
 • atypické ( WHO II)
 • malígne ( WHO III)
 1. Primitívne neuroektodermové nádory (PNET):
 • medulloblastóm
 • ependymoblastóm
 • pineoblastóm
 1. Pituitárne nádory:
 • adenóm hypofýzy
 • karcinóm hypofýzy
 • kraniofaryngeóm
 • cysta Ratkeho púzdra
 1. Pineálne ( epifizárne ) nádory:
 • pineálna cysta
 • pineocytóm
 • pineoblastóm
 • germinóm
 • nádor zo zmiešaných germinálnych buniek
 • pineálne gliómy
 • pineálny teratóm
 1. Tumory chorioidálneho plexu:
 • papilóm chorioidálneho plexu
 • karcinóm chorioidálneho plexu
 1. Iné, prevážne benígne primárne tumory:
 • neurocytóm
 • dysembryoplastický neuroepiteliálny tumor (DNT)
 • lipóm
 • hemangioblastóm
 • hamartóm
 • teratóm
 1. Nádory nervov a nervových obalov:
 • neuróm
 • Schwannóm
 • neurofibróm
 1. Cysty:
 • koloidná cysta
 • arachnoidálna cysta
 • dermoid
 • epidermoid
 • ( cysta Ratkého púzdra, pineálna cysta)
 1. Iné primárne nádory,postihujúce spodinu lebky:
 • chondróm
 • chordóm
 • sarkóm
 • (gliosarkóm)
 • chondrosarkóm
 • rabdomyosarkóm
 1. Primárny lymfóm CNS (nmozgu) (PCNSL)

II. Metastatické nádory mozgu (metastázy) a karcinomatózna meningitída.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security