Školiaci pobyt začína 4 týždne pred stanoveným termínom ŠS z neurochirurgie.

Maximálny počet účastníkov: 5

Program školiaceho pobytu pozostáva:

  • Aktívne pracuje na oddelení v rozsahu náplne práce sekundárneho lekára: prijíma a prepúšťa pacientov, vedie a rozpisuje terapiu a vedie zdravotnú dokumentáciu, zúčastňuje sa vizít, porád, seminárov a školení
  • Pravidelné konzultácie s vedúcim pracoviska v týždenných intervaloch z jednotlivých oblastí neurochirurgie (onkoneurochirurgia, cievna neurochirurgia, spinálna neurochirurgia a neurochirurgia periférnych nervov, úrazová neurochirurgia, spondylochirurgia, chirurgia bolesti, neurochirurgia vývojových vád, stereotaktická neurochirurgia – Parkinsonizmus, epileptochirurgia)
  • Účasť na operáciách z celého spektra odboru (pasívne aj aktívne)
  • Atestačná operácia s protokolom o zákroku – praktická časť skúšky
  • Školiaci pobyt je zakončený špecializačnou skúškou z neurochirurgie pred odbornou skúšobnou komisiou

SEMINÁRE

1.  Matejčík V.: Súčasné postupy pri liečení kraniocerebrálnych poranení.
2.  Šteňo A.: Najnovšie trendy v liečbe mozgových nádorov.
3.  Šteňo A.: Cievna neurochirurgia – súčasný stav.
4.  Illéš R.: Chirurgické liečenie degeneratívnych ochorení  chrbtice a liečba nestíšiteľnej bolesti.
5.  Matejčík V.: Chirurgické liečenie vrodených a vývojových chýb nervovej sústavy. Detská neurochirurgia.
6.  Novotný M.: Chirurgická liečba funkčných ochorení mozgu – súčasný stav.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security