Oznam o začatí pripomienkového konania MZ SR

Vážené Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Vážení predstavitelia organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti, zasielame Vám Oznam o začatí pripomienkového konania  MZ SR Zákona z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security