Doplnenie postupov počas pandémie COVID-19

Doplnenie postupov k všeobecne platným predpisom upravujúcim podmienky preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov počas pandémie COVID-19, určené pre pacientov s neurochirurgickými ochoreniami

GUIDELINES – štandardizované postupy

NEUROCHIRURGICKÉ VYŠETRENIE – Matrica fyziol. nálezu R.A.: O.A.: F.F.: S.A.: A.A.: T.O.: Objektívne vyšetrenie: S.P.G.: vedomie lucídne, kontakt normálny, odpovede adekvátne, orientácia osobou, miestom a časom je dobrá, poloha aktívna, reč normálne artikulovaná,...

WHO číselná klasifikácia diagnóz – Neurochirurgia

Nádory: C 71 – Zhubný nádor mozgu C 79 – Metastáza zhubného nádoru do mozgu,miechy,stavcov C 70 – Zhubný nádor mozgových obalov D 43 – Nádor mozgu a CNS neznámeho správania D 44 – Nádor endokrinný / hypofýzy / neurčitého správania C 41 – Zhubný nádor kosti /...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security