História slovenskej neurochirurgie

(zostavené k 1.12.2003) Bratislava Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy začína príchodom prof. Stanislava KOSTLIVÉHO (1877-1947) v.r. 1919 do Bratislavy, kde zakladá 1. chirurgickú kliniku UK. Aj sám Kostlivý vykonával neurochirurgické zákroky (...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security