Ocenenia SNCHS

Zoznam udelených pôct Neurochirurgickou spoločnosťou SLS Čestné členstvo: Bartko Daniel (1983) Buran Ivan (1997) Caliauw Luc (1996) Dolenc Vinko (1998) Fahlbusch Rudolf (1998) Grunert Vincent (1992) Hitchon P. W. (1997) Karaguisov Jaromir (1985) Kim Mon-Chan (2007)...

Výbor a členovia SNCHS

Výbor Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti MUDr. Illéš Róbert, MPH – Bratislava – predseda neurochirurgickej spoločnosti MUDr. Koleják Kamil, PhD., MSc. – Nitra – vedecký sekretár MUDr. Mačuga Ivan – Žilina – pokladník Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. – Bratislava...

História slovenskej neurochirurgie

(zostavené k 1.12.2003) Bratislava Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy začína príchodom prof. Stanislava KOSTLIVÉHO (1877-1947) v.r. 1919 do Bratislavy, kde zakladá 1. chirurgickú kliniku UK. Aj sám Kostlivý vykonával neurochirurgické zákroky (...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security