NEUROCHIRURGICKÝ KONGRES

  v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, a Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou SLS NEUROCHIRURGICKÝ KONGRES pri príležitosti 15. výročia založenia neurochirurgie v Nitre  15. – 16. 11. 2018 (štvrtok – piatok) Hotel...

Hydrocephalus 2017– Submit your Abstract Now!

Dear Friends and Colleagues, We would like to inform that there is less than a month left for the Abstract Submission Deadline for “Hydrocephalus 2017 -The 9th Meeting of the International Society of Hydrocephalus and CSF Disorders” which will be held...

VII. Žilinské neurochirurgické dni

Neurochirurgia, FNsP Žilina, Neurochirurgia n. f. organizujú VII. Žilinské neurochirurgické dni s medzinárodnou účasťou 15. – 17. 3. 2017, Terchová, Hotel Boboty TÉMY: Lekárska sekcia Intraaxiálne nádory a nádory bázy lebky Chirurgická liečba bolesti a neuromodulácia...