Výbor Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti

MUDr. Illéš Róbert, MPH – Bratislava – predseda neurochirurgickej spoločnosti
MUDr. Koleják Kamil, PhD., MSc. – Nitra – vedecký sekretár
MUDr. Mačuga Ivan – Žilina – pokladník
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. – Bratislava
MUDr. Šulaj Ján, PhD. – Banská Bystrica
Doc. MUDr. Kolarovszki Branislav, PhD. – Martin
MUDr. Durný Peter, PhD., – Ružomberok
Doc. MUDr. Gajdoš Miroslav, CSc., MPH – Košice
MUDr. Andráš Tomáš – Košice

Dozorná rada výboru SNCHS

MUDr. Šutovský Juraj – Martin
MUDr. Bačinský Peter – Žilina
MUDr. Šedivý Ondrej – Nitra

Zoznam členov SNCHS

Zápisnica z výboru SNCHS, Boboty 16. 3. 2017

Zápisnica zo zasadania výboru SNCHS, 2. 2. 2018

Zápisnica zo zasadania výboru SNCHS, 27. 11. 2019

 
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield