NKFN_Nitra
v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Nitra,
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra,
a Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou SLS

NEUROCHIRURGICKÝ KONGRES

pri príležitosti 15. výročia založenia neurochirurgie v Nitre

 15. – 16. 11. 2018 (štvrtok – piatok)
Hotel MIKADO, Nitra


Odborní garanti podujatia:

MUDr. Kamil KOLEJÁK PhD., MSc.
Prednosta Neurochirurgickej kliniky FN Nitra

MUDr. Ondrej ŠEDIVÝ
Primár Neurochirurgickej kliniky FN Nitra

 

 

INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security