Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava

https://www.nsmas.sk/neurochirurgia
→ facebook: NeurochirurgiaNSM

Prednosta kliniky: mjr. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
Zástupca prednostu kliniky: kpt. MUDr. Tomáš Žilka
Vedúca sestra: Mgr. Jana Rutkovská, MHA

Atestovaní lekári:
kpt. MUDr. Andrej Džubera, PhD.
kpt. MUDr. Juraj Chochol
kpt. MUDr. Michal Kľoc
MUDr. Karel Máca, PhD.

Lekári v atestačnej príprave:
npor. MUDr. Michal Krajčovič
npor. MUDr. Tomáš Harag

Klinický logopéd:
Mgr. Ľubica Petričková
IT špecialista:
Ing. Ladislav Jozefák

O nás:

Neurochirurgická klinika poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v odbore neurochirurgia. Prijímame pacientov odoslaných zo všetkých ambulancií a odelení, akceptujeme poistencov všetkých poisťovní.

Spektrum výkonov:

Operácie nádorov mozgu
Operatíva primárnych aj sekundárnych nádorov mozgu vrátane tých, ktoré postihujú elokventné oblasti. Vďaka spolupráci s neuroanestéziológom a logopédom vykonávame aj operácie mozgu pri vedomí pacienta (tzv. Awake kraniotómie). Sme certifikované pracovisko na intraoperačné použitie 5-ALA kyseliny. Samozrejmosťou je neuronavigácia integrovaná s intraoperačným USG.

Endoskopické operácie hypofýz
Endoskopické endonazálne transfenoidálne resekcie nádorov sellárnej oblasti. Je zabezpečený aj komplexný multidisciplinárny manažment pacientov v perioperačnom období

Neurochirurgia lebkovej spodiny
Operácie tumorov bázy lebky s využitím neuromonitoringu a dobre fungujúcej medziodborovej spolupráce s ORL

Neuroendoskopia
Endoskopické operácie pre 3-komorový hydrocefalus, neuroendoskopické resekčné výkony (koloidné cysty, dostupné intraventrikulárne tumory a pod.)

Epileptochirurgia
Resekčné epileptochirurgické výkony pre pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou (meziotemporálne resekcie pri amygdalohippokampálnej skleróze, lezionektómie aj v elokventných oblastiach a pod.) Realizujeme implantácie VNS stimulátorov.

Spondylochirurgia
Operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (hernie medzistavcových platničiek, instabilita chrbtice a pod.) vrátane inštrumentovaných a endoskopických výkonov. Resekcie nádorov chrbticového kanála a miechy.

Neurostimulácie
Implantácie DBS stimulátorov pre Parkinsonovu chorobu, SCS stimulátory ako liečba bolesti