Neurochirurgické oddelenie Nemocnice sv. Michala v Bratislave

Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava

Primár: mjr. MUDr. Róbert Illéš, MPH, PhD
Vedúca sestra: Mgr. Jana Rutkovská, MHA

Atestovaní lekári:
MUDr. Andrej Džubera, PhD.
MUDr. Juraj Chochol
MUDr. Tomáš Žilka

Lekári v atestačnej príprave:
MUDr. Michal Krajčovič

O nás:

Oddelenie neurochirurgie NsM, a.s. poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú aj ústavnú) v odbore neurochirurgia pre zamestnancov MV SR a MO SR ako aj pre civilné obyvateľstvo bez ohľadu na miesto ich bydliska.

https://www.nsmas.sk/neurochirurgia
→ facebook: NeurochirurgiaNSM


 

Skills

, , ,

Posted on

21st January 2019

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield