Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

O pracovisku:

História, zameranie a vízia: Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálneho a  periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr.  Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov východoslovenského regiónu v celom rozsahu neurochirurgie. Pracovisko má k dispozícii 57 lôžok a 3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií. Organizačná štruktúra: vedenie a sekretariát: Primár: MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA, tel.: 055/ 640 3569, vladimir.katuch@unlp.sk Prednosta: doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., tel.: 055/ 640 2570, miroslav.gajdos@upjs.sk Vedúca sestra: Mgr. Katarína Namešpetrová, tel.: 055/ 640 2571, katarina.namespetrova@unlp.sk Sekretariát kliniky: tel: 055/ 640 3568, 3501, neurochirkl.snp@unlp.sk Lôžková časť: tvorí ju 57 lôžok rozdelených do 3 pododdelení (mužské, ženské JIS) Ambulancie: 2 neurochirurgické ambulancie sú umiestnené v poliklinickej časti v areáli UNLP na Triede SNP č.1. Konziliárna ambulancia v priestoroch Neurochirurgickej kliniky na 13. poschodí lôžkového monobloku (Trieda SNP č.1) je určená pacientom hospitalizovaným v UNLP a slúži na konzultácie medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami.

Lekári:

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. 055/ 640 2514
MUDr. Juraj Leško, PhD. 055/ 640 2700
MUDr. Vladimír Gramata 055/ 640 3559
MUdr. František Lacko 055/ 640 2574
MUDr. Jozef  Kafka 055/ 640 2575
MUDr. Aurélia Kollová, PhD. 055/ 640 3556
MUDr. Tomáš Andráš 055/ 640 2575
MUDr. Matúš Džugan, PhD. 055/ 640 2576
MUDr. Jana Kendeová 055/ 640 3557
MUDr. Rastislav Grega 055/ 640 2514
MUDr. Ján Bánoci 055/ 640 2700
MUDr. Alexander Kohút 055/ 640 2576
MUDr. Kamil Knorovský 055/ 640 2576
MUDr. Viliam Novotný, MPH 055/ 640 2700
MUDr. František Pataky

Liečebno-preventívna činnosť:

Spektrum výkonov:

  • operácie vrodených vývojových chýb – najčastejšie ide o hydrocefalické rozšírenie mozgových komôr (vodnatieľku) a rázštepy chrbtice
  • operácie nádorových ochorení postihujúcich centrálny nervový systém, periférne nervy a priľahlé štruktúry (nádory vychádzajúce z lebky i chrbtice)
  • cievna neurochirurgia – operácie mozgových aneuryziem (vydutí), tepennožilových malformácií
  • ošetrenie poranení mozgu, miechy a ich podporných štruktúr
  • operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (jednoduché výkony na platničke i stabilizačné operácie), pri ktorých sa využívajú prístupy zozadu, ale aj cez  hrudníkovú i brušnú dutinu
  • náhrady tiel stavcov a medzistavcových platničiek (aj dynamické, ktoré zachovávajú určitý pohyb v chrbtici)
  • stanovenie diagnózy pri hlboko uložených nádoroch formou stereotaxie
  • novozavedeným výkonom je neurostimulácia pri epilepsii, za ktorú patrí Neurochirugickej klinike UN L. Pasteura Košice slovenské prvenstvo

Veda, výskum, vzdelávanie:

veda a výskum: Neurochirurgická klinika spolupracuje s Neurobiologickým ústavom SAV pri výskume poškodenia miechy. S Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a Katedrou biomedicínskeho inžinierstva TUKE v Košiciach rieši defekty kalvy titánovými implantátmi. pedagogické aktivity: Neurochirurgická klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu v rámci UPJŠ LF v slovenskom a anglickom jazyku pre domácich a zahraničných študentov: II. ročník: Základy zdravotníctva – prednášky V. ročník: Neurochirurgia – prednášky a cvičenia VI. ročník: Neurochirurgia – prednášky a cvičenia. V rámci postgraduálnej výučby je Neurochirurgická klinika akreditovaným pracoviskom pre špecializačnú prípravu v neurochirurgii.

Publikačná činnosť:

Unikátna operácia z dielne CEIT Biomedical Engineering / Radoslav Hudák … [et al.]. In: ProIN productivity and innovation. – ISSN 1339-2271. – Roč. 15, č. 4 (2014), s. 10-11. [HUDÁK, Radovan (20%) – ŽIVČÁK, Jozef (20%) – GOBAN, Bruno (20%) – JENČA, Andrej (20%) – JENČA, Andrej ml. (5%) – GAJDOŠ, Miroslav (5%) – LISÝ, Martin (5%) – RAŠI, Richard (5%) ] Comparison of Biochemical Markers of Muscle Damage and Inflammatory Response Between the Open Discectomy, Microsurgical Discectomy, and Microsurgical Discectomy Using Tubular Retractor / Petr Linzer … [et al.]. In: Journal of Neurological Surgery Part A Central European Neurosurgery. – ISSN 2193-6315. – DOI: 10.1055/s-0034-1393929 (2014), s. 1-8. [LINZER, Petr (20%) – FILIP, Michal (20%) – ŠÁMAL, Filip (20%) – KREMR, Jan (10%) – ŠÁLEK, Tomáš (10%) – GAJDOŠ, Miroslav (10%) – JARKOVSKÝ, Jiří (10%) ] Comparison of biochemical response between the minimally invasive and standard open posterior lumbar interbody fusion / Petr Linzer… [et al.]. In: Neurologia i Neurochirurgia Polska. – ISBN 0028-3843. – Vol. 50 (2016), s. 16 – 23. [LINZER, Petr (30%) – FILIP, Michal (20%) – JUREK, Patrik (10%) – ŠÁLEK, Tomáš (10%) – GAJDOŠ, Miroslav (20%) – JARKOVSKÝ, Jiří (10%) ]

Informácie pre pacientov:

formuláre, cenník výkonov, nadštandardné izby Pracovisko má pre pacientov k dispozícii 6 jednolôžkových izieb, 14 trojlôžkových izieb a 1 nadštandardnú jednolôžkovú izbu (17 €/ noc). V prípade záujmu o nadštandardnú izbu, je potrebné kontaktovať staničnú sestru na mužskom oddelení: 055/640 34 66.


Skills

, , ,

Posted on

27th February 2017

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield