Neurochirurgická klinika sa nachádza v chirurgickom pavilóne Ústrednej Vojenskej Nemocnice v Ružomberku. Pod vedením prednostu doc. MUDr. Róberta Rusnáka, PhD.primára MUDr. Petra Durného, PhD. pracuje 9 lekárov.

V súčastnosti má klinika 27 lôžok a 5 lôžok na centrálnej JIS, disponuje dvoma modernými, klimatizovanými operačnými sálami, na obidvoch sú operačné mikroskopy, skiaskopy (C- rameno), s inštrumentáriom pre operácie mozgu a chrbtice. Jedna z operačných sál je vybavená O-ramenom (O-arm).  Medzi najmodernejšie operačné technológie, ktoré sa na sále používajú, sú aj  počítačová navigácia a peroperačný neuromonitoring.

Na pracovisku sa špecializujeme na komplexnú operačnú liečbu degeneratívnych, úrazových a nádorových ochorení chrbtice s dôrazom na menej invazívne prístupy v rámci inštrumentovaných výkonov s využitím inovatívnych techník.
Kontakty:
Prednosta: doc. MUDr. Róbert Rusnák,PhD. rusnakr@uvn.sk
Primár: MUDr. Peter Durný durnyp@uvn.sk
Kancelária kliniky: 044 4382776
24 hodinový e-mail na konzultáciu pre iné pracoviská: nchruzomberok@gmail.com