Doplnenie postupov počas pandémie COVID-19

Doplnenie postupov k všeobecne platným predpisom upravujúcim podmienky preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov počas pandémie COVID-19, určené pre pacientov s neurochirurgickými ochoreniami

Congress of the Croatian Neurosurgical Society

Congress of the Croatian Neurosurgical Society

Dear President, Dear Secretary, Dear officers of the Slovak Neurosurgical Society, on behalf of the Croatian Neurosurgical Society I kindly ask whether you could please place the information regarding our major neurosurgical event in Croatia this year, the 9th...

NEUROCHIRURGICKÝ KONGRES

  v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, a Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou SLS NEUROCHIRURGICKÝ KONGRES pri príležitosti 15. výročia založenia neurochirurgie v Nitre  15. – 16. 11. 2018 (štvrtok – piatok) Hotel...

Hydrocephalus 2017– Submit your Abstract Now!

Dear Friends and Colleagues, We would like to inform that there is less than a month left for the Abstract Submission Deadline for “Hydrocephalus 2017 -The 9th Meeting of the International Society of Hydrocephalus and CSF Disorders” which will be held...

Oznam o začatí pripomienkového konania MZ SR

Vážené Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Vážení predstavitelia organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti, zasielame Vám Oznam o začatí pripomienkového konania  MZ SR Zákona z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security