Neurochirurgia, FNsP Žilina, Neurochirurgia n. f.

organizujú

VII. Žilinské neurochirurgické dni

s medzinárodnou účasťou

15. – 17. 3. 2017, Terchová, Hotel Boboty

TÉMY:

Lekárska sekcia

Intraaxiálne nádory a nádory bázy lebky
Chirurgická liečba bolesti a neuromodulácia
Varia

Sesterská sekcia

Starostlivosť o pacientov po operácii mozgu
Varia

 

PROGRAM PODUJATIA


MIESTO KONANIA: Žilina

Technické zabezpečenie: Data projekcia: Microsoft Power Point, bitmapové spracovanie
Nosiče: CD-R, DVD+R/-R/+RW/-RW/DL, USB kľúče,
Dĺžka prednášky max. 8 min.

Registrácia:
09.03.2016 (streda od 14:00 – 22:00)
10.03.2016 (štvrtok od 09:00 – 14:00)

Odborný program: 

15. 3. 2017 16. 3. 2017 17. 3. 2017
16:00 – 16:20 Otvorenie
16:20 – 20:00 (lekárska sekcia) 08:00 – 18:00 (lekárska sekcia) 08:00 – 13:00 (lekárska sekcia)
16:20 – 20:00 (sesterská sekcia) 08:30 – 16:30 (sesterská sekcia) 08:30 – 12:00 (sesterská sekcia)

Registračný poplatok:
Lekári 80 EUR
Sestry 35 EUR

Ubytovanie: 50,- €/osoba/noc
Obed: 10,- €/osoba
Privítací prípitok 15.03.2017, 20:00
Spoločenský večer 16.03.2017,19:00 10,- €/osoba

Kontaktné údaje: prim. MUDr. Bačinský Peter , V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel..00421(41)-5110862, 5110324, 5110325,  mob. 00421905902016  E-Mail: nchkongreszilina@gmail.com

Úhrada poplatkov na mieste, alebo bankovým prevodom:
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa banky: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 2430274553/0200
IBAN: SK6802000000002430274553 SWIFT code: SUBASKBX
Variabilný symbol: uveďte číslo ktoré Vám pošleme s potvrdením prihlášky

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security