Design a vývoj: Spyral O nas Historia Aktivity Vztahy Postupy Kontakty

O NÁS


SLOVENSKA NEUROCHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS so sídlom:

  Sekretariát slovenskej lekárskej spoločnosti

 Cukrová 3, 813 22 Bratislava
  Operátori: 421/2/5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
  Sekretariát vedúceho sekretariátu SLS : 02/5292 2020
  Vedúci sekretariátu: (Ing. Macová ) 02/5292 2012
  Fax: 02/5263 5611 , kongresové odd.: 02/5292 2022

  E mail: secretarysma@ba.telecom.sk
  URL: www. sls. sk 


Výbor SNCHS

Predseda (+ Senior Delegate WFNS): Prof.MUDr.Juraj Šteňo,CSc., (Neurochirurgia Bratislava)

Podpredseda (+ Junior Delegate EANS): Doc.MUDr.Miroslav Gajdoš,CSc, mim.prof. (Neurochirurgia Košice)

Pokladník (+ člen Training Commitee EANS): prim.MUDr.Ivan Mačuga (Neurochirurgia Žilina)

Vedecký sekretár(+Senior Delegate EANS) : MUDr.Kamil Koleják,PhD (Neurochirurgia Nitra)

Členovia výboru: prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.(Junior Delegate WFNS, Neurochirurgia B.Bystrica), prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., prim. MUDr. Vladimir Kaťuch (Neurochirurgia Košice), prim.MUDr.Róbert Illéš (Neurochirurgia Bratislava), MUDr. Peter Durný ( Neurochirurgia Ružomberok)

Dozorná rada: MUDr. Aurélia Kollová ( predseda, Neurochirurgia Košice), MUDr. Ondrej Šedivý (Neurochirurgia Nitra), MUDr. Július DeRiggo (Neurochirurgia Martin), (+náhradník: MUDr. Ivan Bízik, Neurochirurgia Bratislava)
 

Adresy neurochirurgií v SR (a vedenie)


Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc (zástupca prim. MUDr. Róbert Illéš)
Neurochirurgická klinika LFUK BA
Dérerová NsP UNB

Ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
Tel. 02/59542532,-4531, fax 02/59543532
E-mail: juraj.steno@fn_derera.sk
URL: www.fnspba.sk (sekcia Nemocnice/ akad.L.Dérera/ Neurochirurgická klinika)

Prof.MUDr.Miroslav Galanda,CSc. ( zástupca: prim.MUDr.Ján Šulaj,PhD.)
Neurochirurgická klinika LF SZU BA
Rooseveltová NsP
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. 048/4413008, fax 048/4134850
E-mail: mgalanda@nspbb.sk

Prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.( zástupca prim. MUDr. Vladimír Kaťuch)
Neurochirurgická klinika LFUPJŠ FNsP
Tr. SNP č.1
040 66 Košice
Tel. 055/6423110, fax 055/ 6420253
E-mail: mgajdos@central.medic.upjs.sk

Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. (zástupca MUDr.Peter Harangózó)
Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva TU
NsP Nové Zámky
Slovenská 11
940 34 Nové Zámky
Tel. 035/6912315
E-mail: neurochirurgia@nspnz.sk

Prim. MUDr. Július De-Riggo (zástupca MUDr. Juraj Šútovský)
Neurochirurgické oddelenie FNsP
Kollárová 2
063 01 Martin
tel.043/4220201
E-mail: deriggo@mfn.sk

Prim. MUDr. Ivan Mačuga (zástupca MUDr. Peter Bačinský)
Neurochirurgické oddelenie
NsP Žilina
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
Tel. spoj. 041/51101111
E-mail: ivan.macuga@nspza.sk

MUDr.Peter Durný (prednosta) (zástupca prim.MUDr.Róbert Rusnák)
Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva KU UVN
Ústredná vojenská nemocnica
Ul. gen. Vesela 21
034 26 Ružomberok
Primár: 044/4382894
Lekári: 044/4382861, 044/4382780
URL : www.uvn.sk

MUDr. Kamil Koleják, PhD. (prednosta) (zástupca prim. MUDr. Ondrej Šedivý)
Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva UKF FN Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
Tel. 037 6545 606-odd
e-mail: neurochirurgia@fnnitra.sk
prednosta: MUDr. Kamil Koleják, PhD.
tel. 037 6545 665
e-mail: kolejak@fnnitra.sk
primár: MUDr. Ondrej Šedivý
tel.037 6545 386
e-mail: sedivy.ondrej@gmail.com


 

Zoznam neurochirurgov a rezidentov, pracujúcich na Slovensku


Neurochirurgická klinika LFUK BA, Dérerová NsP UNB
Limbová 5 , 833 05 Bratislava, Slovak Republic:


Prof. Juraj ŠTEŇO, M.D., PhD. (head)
Viktor MATEJČÍK, M.D., PhD., Assoc.prof
Andrej DŽUBERA, M.D., PhD.
Ivan BÍZIK, M.D.
Peter BIKSADSKÝ, M.D.
Jozef ŠURKALA, M.D.
Juraj KLEPOCH, M.D.
Martin NOVOTNÝ, M.D., PhD.
Róbert ILLÉŠ, M.D.
Andrej ŠTEŇO, M.D.
rezidenti:
Milan LIŠKA, M.D.
Michal KĽOC, M.D.
Juraj CHOCHOL, M.D.
Olexandr LYSAK, M.D.
Matúš KUNIAK, M.D.
Veronika GÁLOVÁ, M.D. (Asvanyiová)
Pavol HLINČÍK, M.D. ( externista-AU)
František HORN, M.D.,PhD. (externista KDCH DFNsP BA)


Klinika stereotaktickej rádiochirurgie Onkol.ústavu sv.Alžb., Heyduková 10, Bratislava

Prof.Miron ŠRAMKA,M.D.,PhD. (head).
(prof.MUDr.Juraj Šteňo,PhD - konzultant)

Lekári:

Marin MALÁČEK,M.D.,PhD,Assoc.prof.
Mário RATTAJ,M.D., PhD.
Martin CHORVATH, M.D.
Gabriel KRÁLIK, Dr.
Viera LAGINOVÁ, Dr.
TROMPAK, M.D.
rezidenti:
  

Oddelenie úrazovej chirurgie NsP Cyrila a Metóda Antolská 1, Bratislava- Petržalka:

Peter UHNAVÝ, MPH, M.D.

Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva UKF NsP Nitra,
Špitálska 6, Nitra, Slovak Republic


neurochirurgovia:
primár Kamil KOLEJÁK,PhD. (head)
Ondrej ŠEDIVÝ, M.D.

rezidenti:
Juraj MIŠOVIČ,M.D
Pavol MOJAK,M.D
Viktor ŠIMEG,M.D.
Marián BIELICH,M.D.
Ján KOZÁK,M.D.


Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva TU NsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky, Slovak Republic:

Prof. Bruno RUDINSKÝ, M.D., PhD. (head)
Peter HARANGÓZO, M.D.
Miloš LAMPERT, M.D.

rezidenti:
Daniel ŽINGOR, M.D.
Tomáš MATUŠKA, M.D.
Martin MELÍŠEK,M.D.
Peter VANKO,M.D.

Neurochirurgická klinika LFSZÚ BA NsP F.D.Roosevelta , L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, Slovak Republic:

Prof. Miroslav GALANDA, M.D., PhD. (head)
Jan ŠULAJ, M.D., PhD.
Frantisek PATRÁŠ, M.D., PhD.
Roman KALINA, M.D.
Ladislav KŇAZOVICKÝ, M.D.
Tomáš GALANDA, M.D.

rezidenti:
Martina RUSIŇÁKOVÁ, M.D.
Miloš PAVLÍK, M.D.
Peter JANKOVIČ, M.D.
Peter KOPPAL, M.D.

Neurochirurgické oddelenie NsP Zilina, Spanyola 43, Žilina, Slovak Republic:

Ivan MAČUGA, M.D. (head)
Peter BAČINSKÝ, M.D.
Róbert ROSÍVAL, M.D.

rezidenti:
Milan MRÁZIK, M.D.
Ladislav POTOČNIAK,M.D.
Peter FILKO,M.D.

Neurochirurgické oddelenie NsP Martin, Kollárova 2, 063 01 Martin, Slovak Republic:

Július DE-RIGGO (head)
Juraj ŠÚTOVSKÝ,M.D.
René OPŠENÁK,M.D.
Branislav KOLAROVSZKI, M.D.

rezidenti:
Milan TRETINA, M.D.
Martin BENČO, M.D.
Katarína SRNKOVÁ, M.D.
Romana RICHTEROVÁ,M.D.

Neurochirurgická klinika ošetrovateľstva KU UVN
Ústredná vojenská nemocnica, Ul. gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok


Peter DURNÝ, M.D. (head)
Róbert RUSNÁK,M.D.
Róbert PASTOREK, M.D.

rezidenti:
Tomáš SLOBODA, M.D.
Abdol Hamid KHOSHAB, M.D.
Peter TUČEK, M.D.

Neurochirurgická klinika LFUPJŠ, FNsP Tr.SNP 21, 040 66 Košice, Slovak Republic:

Prof. Igor ŠULLA, M.D., DrSc.
Doc. Miroslav GAJDOŠ, M.D., PhD. (head)
Peter LEVKUŠ , M.D.
Juraj LEŠKO,M.D., PhD.
Imrich LUKÁČ, M.D.
Vladimír GRAMMATA, M.D.
Aurélia KOLLOVA, M.D.
Vladimír KAŤÚCH, M.D.
Tomáš ANDRÁŠ, M.D.
František LACKO, M.D.
Jozef KAFKA , M.D.
Jozef BOLHAJ,M.D.

rezidenti:
Viliam NOVOTNÝ, M.D.
František PATAKY, M.D.
Jana KENDEOVÁ, M.D.
Matúš DŽUGAN, M.D. 
Jana VALIGUROVÁ, M.D.

Chirugická ambulancia Poliklinika, Košice-Stred Mäsiarská Ulica, Košice

Jozef KOHÚT, M.D

Klinika úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny  FNsP v Prešove

Doc. MUDr. Marián ŠANTA, CSc. – prednosta
mobil: 0903 422 787


 

Abecedný zoznam členov SNCHS SLS k 30.4.2011

Andraš Tomáš
Arendarčiková Daniela
Bačinský Peter
Balik Vladimír
Bereš Alexander
Biksadský Peter
Bízik Ivan
Bobovnický Július
Bolhaj Jozef
Buran Ivan
Čičvák Peter
Čižmárová Katarína
De Riggo Július
Drexler Silvester
Drozda Martin
Durný Peter
Dvorák Miloslav
Džubera Andrej
Džugan Ján
Džugan Matúš
Ferenčíková Marta
Filko Peter
Gajdoš Miroslav
Galanda Miroslav
Galanda Tomáš
Gramata Vladimír
Harangózó Peter
Hill Róbert
Hlinčík Pavol
Hnáth Ján
Horn František
Chochol Juraj
Chrenko Róbert
Illéš Róbert
Jablonický Roman
Jankovič Peter
Kafka Jozef
Kalafusová Renáta
Kalina Peter
Kalina Roman
Kanát Dušan
Karolyi Ján
Kaťuch Vladimír
Kendeová Jana
Khoshab Abdolhamid
Klepoch Juraj
Kľoc Michal
Kňazovický Ladislav
Kohút Miroslav
Kolarovszki Branislav
Koleják Kamil
Kollová Aurélia
Koppal Peter
Kovaľ Juraj
Krist Jozef
Kuchtová Katarína
Kuniak Matúš
Laciová Anna
Lacko František
Lelková Marta
Leško Juraj
Levkus Peter
Liška Milan
Lukáč Imrich
Mačuga Ivan
Matejčík Viktor
Mechír Emil
Melišek Martin
Meluch Štefan
Mikuš Ivan
Mišovič Juraj
Moják Pavol
Mokoš Ján
Mokráň Vladimír
Molnár Tibor
Mrázik Milan
Müllerová Emília
Nagyová Kristína
Novotný Martin
Novotný Viliam
Papirek Martin
Pastorek Robert
Pataky František
Patráš František
Paulík Miloš
Pavlík Tibor
Popluhárová Ester
Potočniak Ladislav
Profant Milan
Rosival Robert
Rovder Peter
Rozprávková Eva
Rudinský Bruno
Rusiňáková Martina
Rusnák Robert
Sabol Viktor
Sakmarová Erika
Sedlák Miloslav
Sidorová Ľubica
Sloboda Tomáš
Smrek Martin
Snopeková Ľubica
Stančák Marián
Šedivý Ondrej
Šteňo Andrej
Šteňo Juraj
Šulaj Ján
Šulla Igor
Šurkala Jozef
Šutovský Juraj
Tarbajovský Peter
Tretina Milan
Uhnavý Peter
Vermesová Klára
Viola Pavol
Zboril Milan
Zentková Ivana
Žingor Daniel