Doplnenie postupov počas pandémie COVID-19

Doplnenie postupov k všeobecne platným predpisom upravujúcim podmienky preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov počas pandémie COVID-19, určené pre pacientov s neurochirurgickými ochoreniami

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security