Neurochirurgické oddelenie vo FNsP v Žiline bolo založené v novembri 1992. Pôvodným cieľom bolo poskytovanie akútnej neurointenzívnej a chirurgickej starostlivosti pre obyvateľov severozápadného Slovenska a niektoré jednoduchšie operácie na chrbtici a periférnych nervoch. Odvtedy prešlo niekoľkými personálnymi a štrukturálnymi zmenami a dnes poskytuje zdravotnú starostlivosť prakticky vo všetkých smeroch neurochirurgie.
Ročne chirurgicky ošetrí asi 1000 pacientov, z toho približne 70% predstavujú ochorenia chrbtice vo všetkých lokalitách – degeneratívne ochorenia, úrazy a nádory. Špecialitou je chirurgická liečba reumatoidnej artritídy a závažných zmien krčnej chrbtice s riešením ochorení hlavovo-chrbticového (cervikokraniálneho) prechodu. K tejto problematike organizuje výučbu lekárov s praxou na kadaveroch. 30% tvoria operácie mozgových nádorov, úrazov hlavy a mozgu a operácie súvisiace s poruchou cirkulácie mozgovomiechového moku.

Na všetky tieto výkony sú k dispozícií najmodernejšie prístroje, technika s kontinuálnym dopĺňaním a obnovou, kvalifikovaný personál, dobré priestorové podmienky, kompletné diagnostické možnosti a neurointenzívna starostlivosť na OAIM.

Odborný personál tvorí 5 atestovaných lekárov na plný úväzok, jeden atestovaný lekár na 1/3 úväzok a jeden lekár ukončil prípravu na atestáciu.

Popri základnom poslaní prebieha na oddelení pedagogická činnosť:

  •  príprava poslucháčov SZŠ,
  •  postgraduálna príprava v rámci odboru
  • výučba biomedicíny a vedecko-výskumná činnosť v odbore neurochirurgia