Neurochirurgická klinika FN Nitra

Personálne obsadenie

V súčasnosti na klinike pracujú 3 atestovaní lekári v odbore neurochirurgia, 4 lekári v príprave pred atestáciou, 11 sestier, z toho 7 špecializovaných, 1 diplomovaná sestra a 2 sanitári. Rehabilitácia je vykonávaná na pracovisku rehabilitačnými sestrami denne.
Ambulantná starostlivosť je na klinike poskytovaná nepretržite. Každý deň funguje na klinike všeobecná neurochirurgická ambulancia.

Spektrum výkonov

Pracovisko sa zameriava na operácie centrálneho nervového systému – nádorových procesov a to aj tumorov lokalizovaných v náročných oblastiach (stredočiarové tumory, tumory v elokventných oblastiach , tumory hypofýzy transnazálne, bázy lebečnej, s využitím neuromonitoringu, navigácie, Gliolanu a pod.), cievnej neurochirurgii a ošetreniu intrakraniálnych aneuryziem a  cievnych malformácii. Na pracovisku realizujeme aj neuroendoskopické výkony. Ďalej sú realizované operácie periférnych nervov – tumorov, úžinové syndrómy vrátane poúrazových rekonštrukcií  nervov. Pracovisko vykonáva prakticky celé spektrum výkonov v oblasti spinálnej neurochirurgie, ošetrenie degeneratívnych, traumatických a nádorových procesov v oblasti chrbtice – zameriavame sa na intraspinálne procesy (IDEM), intramedulárne tumory a na oblasť cervikokraniálneho prechodu. Disponujeme komplexnými prednými prístupmi v LS a Th oblasti chrbtice. Pracovisko je zahrnuté v systéme poskytovania neuromodulačnoej liečby na Slovensku vrátane implantácii neurostimulátorov.

O klinike

Klinika disponuje 22 štandardnými akútnymi lôžkami, 2 lôžka sú pooperačné s intermediárnou starostlivosťou a 3 lôžka so zvýšenou intenzívnou starostlivosťou, 1 polonadštandardná izba a 1 nadštandardná izba.
Pracovisko disponuje 1 operačnou sálou s možnou permanentnou prevádzkou, 2 operačnými mikroskopmi (Zeiss S8, Pentero 900), RTG C ramenom na operačnom sále, neurofyziologickou konzolou k peroperačnému monitoringu evokovaných potenciálov, neuronavigáciou a CUSA-ou. Klinika poskytuje aj možnosťou stereotaktickej chirurgie. Klinika disponuje aj špeciálnym RTG pracoviskom k aplikácii periradikulárnej terapie a facetová blokáda.
Diagnostické zobrazovacie vyšetrenia ako CT, MR, spektropie, traktografie, s možnosťou angiografii a 3D rekonštrukcii poskytuje Jessenius diagnostické centrum, a. s. a PET/CT na pracovisku Izotopcentrum Nitra.

Súčasné aktivity

Naša klinika sa aktívne angažuje v usporadúvaní kongresov. Považujeme za dôležité zdieľanie skúseností z našej kliniky s kolegami z iných pracovísk Slovenska. Naši doktori sa aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných kongresov, workshopov a kurzov.

Personálne obsadenie:

MUDr. Kamil Koleják, PhD, MSc., prednosta neurochirurgickej kliniky, kolejak@fnnitra.sk, 037/6545 665
Od promócie v roku 1993 na UK Praha zamestnaný na neurochirurgickom pracovisku Nové Zámky, v roku 1996 atestuje v chirurgickom odbore – I. stupeň, v roku 2002 atestuje v odbore neurochirurgia. PhD. získava na UPJŠ Košice  s prácou Chirurgická liečba spinálnychstenóz v driekovej oblasti. Od roku 2009 primárom Neurochirurgického oddelenia Nitra, od roku 2010 prednosta Neurochirurgickej kliniky FN Nitra.
Členstvo: Slovenská neurochirurgická spoločnosť (vedecký tajomník), Slovenská spondylochirurgická spoločnosť, AO Spine Slovensko, Spine Society od Europe, EANS individuálny člen
Znalosť cudzích jazykov: anglicky, nemecky

MUDr. Ondrej Šedivý, primár neurochirurgickej kliniky, 037/6545 888
Od promócie v roku 1996 na LF UK zamestnaný na ARO Nové Zámky, následne od októbra 1997 zamestnancom neurochirurgickej klinike Nové Zámky, atestácia I. stupňa v odbore chirurgia 2001, následne v 2007 atestácia v obore neurochirurgia. Od roku 2010 primár neurochirurgickej kliniky FN Nitra.
Znalosť cudzích jazykov: anglicky

MUDr. Juraj Mišovič
2001-2007 LF UK Bratislava
2015 atestácia v odbore neurochirurgia
Znalosť cudzích jazykov: anglicky, nemecky

MUDr. Viktor Šimeg
2004-2010 LF UK Bratislava
V predatestačnej príprave
Znalosť cudzích jazykov: angličtina, nemčina

MUDr. Marián Bielich
2004-2010 LF UK Bratislava
V predatestačnej príprave
Znalosť cudzích jazykov: angličtina, nemčina

MUDr. Tomáš Michalenko
2010-2016 LF UK Bratislava
V predatestačnej príprave
Znalosť cudzích jazykov: angličtina, nemčina

MUDr. Peter Kršák
2010-2016 LF UK Bratislava
V predatestačnej príprave
Znalosť cudzích jazykov: angličtina, nemčina

Telefonické kontakty:
Oddelenie 037/6545 606, 037/6545 666
Ambulancia 037/6545 662
Lekárska Izba 037/6545 386

Skills

, , ,

Posted on

27th February 2017

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield