Neurochirurgická klinika, FN Nové Zámky

Neurochirurgické oddelenie vzniklo v roku 1993. Pri jeho zrode stál doc. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., dovtedy primár Neurochirurgickej kliniky v Bratislave. Od začiatku neurochirurgie v Nových Zámkoch bola zabezpečená v regióne juhozápadného Slovenska 24-hodinová...

Neurochirurgické oddelenie FNsP Žilina

Neurochirurgické oddelenie vo FNsP v Žiline bolo založené v novembri 1992. Pôvodným cieľom bolo poskytovanie akútnej neurointenzívnej a chirurgickej starostlivosti pre obyvateľov severozápadného Slovenska a niektoré jednoduchšie operácie na chrbtici a periférnych...

Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na...

Neurochirurgická klinika FN Nitra

Personálne obsadenie V súčasnosti na klinike pracujú 3 atestovaní lekári v odbore neurochirurgia, 4 lekári v príprave pred atestáciou, 11 sestier, z toho 7 špecializovaných, 1 diplomovaná sestra a 2 sanitári. Rehabilitácia je vykonávaná na pracovisku rehabilitačnými...
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield