Slovenská neurochirurgická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Slovenská neurochirurgická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Slovenská neurochirurgická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Slovenská neurochirurgická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Slovenská neurochirurgická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Pracoviská Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti

9th Congress of the Croatian Neurosurgical Society

& Joint Meetings with the Czech Neurosurgical Society and Swiss Society of Neurosurgery & Croatian – Japanese Symposium on CSF & Neurosurgical Nursing Symposium

September 24th – 26th, 2020, Vodice, Croatia

EANS national membership – Slovak National Society – proforma invoice

Dear Officers, attached to my email please find the invoice for your society's EANS subscription for 2017. The invoice was issued based on 36 members of your society, which is the number we hold in our records. If the number has changed, please let me know as soon as...

Oznam o začatí pripomienkového konania MZ SR

Vážené Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti Vážení predstavitelia organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti, zasielame Vám Oznam o začatí pripomienkového konania  MZ SR Zákona z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej...
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield